Privacyverklaring

Onlyou.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Binnen Onlyou is Denise de functionaris gegevensbescherming. Zij is te bereiken op denise@onlyou.nl.

Contactgegevens

Tiengemeten 1-3
1181 CN Amstelveen, Nederland
085-0640812
https://www.onlyou.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onlyou verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je ons belt, een e-mail stuurt of een contactformulier invult. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam: Om je aan te kunnen spreken
 • Adresgegevens:
 • Telefoonnummer en e-mailadres: Om contact met je op te nemen
 • Locatiegegevens, internetbrowser en apparaattype: Om de weergave van onze website te optimaliseren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Voor ons is dit echter niet na te trekken. Mocht je vermoeden dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de door ons aangestelde functionaris gegevensbescherming.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onlyou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onlyou volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Onlyou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Onlyou gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • CRM: Om contactmomenten in te plannen en de benodigde gegevens hiervoor te bewaren
 • E-mail: Om uw berichten te kunnen lezen en beantwoorden

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onlyou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd
 • Adres: Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd
 • Vragen/berichten: Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd

Als u klant wordt bij Onlyou bewaren de boven genoemde gegevens zolang dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onlyou gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Onlyou verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onlyou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onlyou en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Onlyou wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onlyou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Escort Thuis

Als je in Amsterdam woont en toe bent aan een spannende en leuke avond met een escortdame, dan kunt u er bij ons een bij u thuis bestellen. Een van onze dames komt dan snel naar je toe om jou eens heerlijk te verwennen. De dame wordt door een chauffeur naar jouw woning geëscorteerd.

» Meer informatie

Escort Hotel

Verblijf je in een hotel in Amsterdam en heb je zin in een spannende sexdate? Ook dan kan je een escortdame bij ons bestellen. De dame komt dan naar de hotelkamer toe. Wees gerust, het is geen enkel probleem om een escortdame op je hotelkamer te ontvangen.

» Meer informatie